Phase Tran¬sition in Nuclear Shape in the A=l00 Region?
Poster (konferens), 1981

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Verh. Dtsch. Phys. Ges.

Vol. 16 6 746-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08