Neutron rich Nuclei in the Mass Region A=l00
Poster (konferens), 1982

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Verh. Dtsch. Phys. Ges

Ämneskategorier

Kemi