On line Determination of Short Half ¬lives by the Two Detector Delay (TDD) Method in Continuous Radiochemical Separations
Poster (konferens), 1984

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, Lindau (FRG)

135-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08