Continuous Separation of Short lived Isotopes of Ruthenium and Palladium with the Centrifuge System SISAK
Poster (konferens), 1984

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, Lindau (FRG)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08