SISAK A Technique for Nuclear and Chemical Studies of Exotic Nuclides
Poster (konferens), 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Recent Advances in the Study of Nuclei Far Off Stability, Chicago (USA)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07