Fast Radionuclide Separations using the SISAK Technique
Poster (konferens), 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

First Int. Conf. on Separation Science and Technology, New York (USA)

Ämneskategorier

Kemi