Fast Radionuclide Separations using the SISAK Technique
Poster (konferens), 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

First Int. Conf. on Separation Science and Technology, New York (USA)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07