FENA An Improved Method for Epithermal Neutron Activation Analysis
Poster (konferens), 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, Beijing (China)

Ämneskategorier

Kemi