Excited States of 109Rh
Poster (konferens), 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Int. Conf. on Nuclear Physics, Harrogate (U.K.)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07