Evidence for Shape Coexis¬tence in Neutron rich Rh and Ag Nuclei
Poster (konferens), 1987

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Spring meeting of the German Physical Society, Groningen

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07