Evidence for Shape Coexis¬tence in Neutron rich Rh and Ag Nuclei
Poster (konferens), 1987

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Spring meeting of the German Physical Society, Groningen

Ämneskategorier

Kemi