Evidence for Shape Coexistence in 111Rh
Poster (konferens), 1988

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

, Spring Meeting of the German Physical Society, Berlin (Germany)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07