New centrifuges for fast radiochemical separations
Poster (konferens), 1988

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

2nd Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, Brighton (England) 1988 (poster)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06