Studies of Exotic Nuclides Using the Fast Solvent Extraction Technique SISAK,
Poster (konferens), 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

invited talk given at the Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI), Tokai

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06