A New Detector System for On-line -spectroscopy in a Flowing Solution,
Poster (konferens), 1991

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

1st Int. Workshop on the Chemistry of the Heaviest Elements, Grossbothen (Germany),

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06