Speciation of the Chernobyl Fallout in the Gideå Catchment Area, Sweden,
Poster (konferens), 1991

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

XXVII-CSI Pre-Symposium on Measurement of Radionuclides after the Chernobyl Accident, Bergen (Norway)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06