Chemical Speciation of Radionuclides Originating from the Chernobyl Fallout - Gideå Study Site,
Poster (konferens), 1992

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Seminar on the Dynamics of the Behaviour of Radionuclides in Contaminated Forests, Stockholm

Ämneskategorier

Kemi