. Studies of the Chemical Behavior of Element 106 with the Centrifuge System SISAK 3,
Poster (konferens), 1993

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Int. Conf. Actinides-93, Santa Fe (USA)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06