. Investigation of the Complexation Behavior of Transactinides with the Fast Centrifuge System SISAK 3 and LISSY,
Poster (konferens), 1996

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

4th Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, St. Malo (France)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06