Extraction of carrier-free 176,177W and 99Mo with Aliquat-336 in toluene from nitric, phosphoric, and sulphuric acid media as a model for seaborgium chemistry,
Poster (konferens), 2000

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

5th International Conference on Nuclear and Radiochemistry, Pontresina (Switzerland)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06