211At and 103mRh labelled compounds for radiation therapy of small tumors,
Poster (konferens), 2000

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

5th International Conference on Nuclear and Radiochemistry, Pontresina (Switzerland)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06