Journal of Lightwave Technology special issue on Polarization mode dispersion
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

photonics

fiber optics

lightwave communications

Redaktör

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Lynn Nelson

Dipak Chowdhury

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08