New polymeric micro-and nanocomposites
Paper i proceeding, 2003

Författare

Rodney Rychwalski

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Liliana Licea Jimenez

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Björn Voigt

Chalmers, Institutionen för materialteknik

DH McQueen

A Pic

D Rouxel

Proceedings of the Polish-Swedish Symposium: Materials-Energy Supply-Environment & Society, Chalmers University of Technology, Göteborg (Sweden), December 12, 2003

25 - 32

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06