Fatigue characteristics of phenolic composites
Paper i proceeding, 2003

Författare

Björn Voigt

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Rodney Rychwalski

Chalmers, Institutionen för materialteknik

AL Cardon

Proceedings of the 14th International Conference on Composite Materials (ICCM-14), paper ID 1526, San Diego CA (USA), July 14-18, 2003

25-

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06