Sverige mål för klimatpolitiken sätts inte av forskare.
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

L. Sennerby-Forsse

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

S. Bergström

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06