Klimatfrågan och u-länderna. Västvärlden måste gå före.
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Miljörapporten

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik