1.6 miljoner i flyktingläger. Många tjänar på kriget i Norra Uganda.
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Dagens Nyheter

21 juni

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07