Some Problems on Iterated Maps and Kinetic Equations
Doktorsavhandling, 2000

growth rates in Lp

diffuse boundary reflection

stationary Bolzmann equation

renormalization

linear Bolzmann equation

existence and uniqueness

unimodal map

measure-valued solution

superstable orbit

convex boundary

full family

Författare

Lennart Falk

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-7197-973-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1657

Mer information

Skapat

2017-10-06