Trafikbuller i planeringen
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Trafikbuller har länge varit ett bekymmer i planeringen. Trenden är fortfarande negativ. Trafiken bullrar för mycket och fordonen har inte blivit annat än marginellt tystare de senaste 40 åren. Buller skiljer sig i det avseendet från många andra föroreningar där krav på minskade utsläpp haft stor verkan. Vid Chalmers har forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa visat på metoder för att minska bullrets negativa effekter i bebyggda miljöer.

Författare

Tor Kihlman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Plan

Vol. 62 1 18 - 22

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21