The seamless bridging of scales in material modeling based on adaptive error control
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

In ICCE-15, 15th Annual Int. Conference on Composites/Nano Engineering, Hainan Island (Haikuo), China

2-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07