Managing Scandinavian Academic Research Projects : a call for research
Paper i proceeding, 2003

Författare

Johan Magnusson

Göteborgs universitet

Andreas Nilsson

Information Systems Research in Scandinavia

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10