Generalized Weyl algebras and elliptic quantum groups
Doktorsavhandling, 2008

Hopf algebra

quantum Weyl algebra

unitarizable module

weight module

ambiskew polynomial ring

Generalized Weyl algebra

dynamical quantum group

Pascal
Opponent: Dr. Vladimir Bavula

Författare

Jonas Hartwig

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

978-91-7385-102-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2783

Pascal

Opponent: Dr. Vladimir Bavula

Mer information

Skapat

2017-10-06