Modeling of Interfacial Flows with Mass Transfer
Doktorsavhandling, 2008

HA2
Opponent: Johan Revstedt

Författare

Vinay Gopala

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-91-7385-126-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2807

HA2

Opponent: Johan Revstedt

Mer information

Skapat

2017-10-07