Structural differences in competitive research funding and industry interaction: The case of the Swedish university sector
Licentiatavhandling, 2008

I-seminarierummet, Vasa 2
Opponent: Enrico Deiaco

Författare

Daniel Ljungberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Övrig annan samhällsvetenskap

I-seminarierummet, Vasa 2

Opponent: Enrico Deiaco

Mer information

Skapat

2017-10-06