In-situ diagnostics of HV outdoor insulators using laser-induced fluorescence spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anders Larsson

Albin Roslund

Stefan Kröll

Andreas Dernfalk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on

Vol. 9 2 274-281

Ämneskategorier

Materialteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07