Interconnect Delay and Integrity Issues in On-Chip Circuits
Doktorsavhandling, 2008

HC1
Opponent: Davide Pandini, ST Microelectronics

Författare

Daniel Andersson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-124-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2805

Technical report D - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 39

HC1

Opponent: Davide Pandini, ST Microelectronics

Mer information

Skapat

2017-10-08