Photoemission Studies of Alkali Metals on Graphite and Beryllium
Doktorsavhandling, 2008

KC
Opponent: Torgny Gustafsson

Författare

Jonathan Anderson

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

978-91-7385-130-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2811

KC

Opponent: Torgny Gustafsson

Mer information

Skapat

2017-10-07