Constructing Safety - Workplace Safety in Construction Industry with Emphasis on Safety Climate and Empirical Base in a Large Construction Project
Doktorsavhandling, 2008

safety climate

safety performance

safety behaviour

psychological climate

accident precention

organisational climate

occupational safety

construction industry

Sal EA, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Prof. Torbjörn Rundmo, Psykologiska institutionen, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, Trondheim

Författare

Susanna Larsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan teknik

ISBN

978-91-7385-123-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2804

Sal EA, Chalmers tekniska högskola

Opponent: Prof. Torbjörn Rundmo, Psykologiska institutionen, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, Trondheim

Mer information

Skapat

2017-10-07