Verifiera ergonomin i förväg med simulering
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Dan Lämkull

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Verkstäderna

1402-0270 (ISSN)

Vol. 104 7 14-15

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06