Conversion of char in CFB gasifiers
Paper i proceeding, 2008

Författare

Alberto Gómez Barea

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Martín Campoy

Circulating Fluidized Bed Technology IX

Vol. 9 727-732
978-3-930400-57-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

978-3-930400-57-7

Mer information

Skapat

2017-10-08