Detection of local quasi-TEM waves in oversized waveguides with one hard wall for killing higher order global modes
Paper i proceeding, 2008

Författare

E. Alfonso

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

A. Valero

J. I. Herranz

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation San Diego

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06