Detection of local quasi-TEM waves in oversized waveguides with one hard wall for killing higher order global modes
Paper i proceeding, 2008

Författare

E. Alfonso

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

A. Valero

J. I. Herranz

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation San Diego

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06