Characterization of Efficiency, System Noise Temperature and Sensitivity of Focal Plane Array Receiving Systems
Paper i proceeding, 2008

Författare

M. V. Ivashina

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

E.E.M Woestenburg

R. Maaskant

W.A.van Cappellen

30th ESA Antenna Workshop on Antennas for Earth Observation, Science, Telecommunication and Navigation Space Missions, 27-30 May 2008, ESA/ESTEC Noordwijk

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik