Molecular gas conditions in NGC 4945 and the Circinus galaxy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

galaxies:abundances-galaxies:individual:NGC4945

Circinus-galaxies:nuclei-galaxies:Seyfert-galaxies:star-burst

Författare

S.J. Curran

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Lars E B Johansson

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Per Bergman

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Arto Heikkilä

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Susanne Aalto

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Astronomy and Astrophysics

0004-6361 (ISSN) 1432-0746 (eISSN)

Vol. 367 457-469

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07