Wave scattering from a wavy interface between two anisotropic media
Paper i proceeding, 2004

Författare

Per-Åke Jansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Tatiana Krasnova

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Proceedings of the 2004 International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences

2210-2215

Ämneskategorier

Maskinteknik