Investigation of the stability of reinforced concrete columns confined with external CFRP sheets
Paper i proceeding, 2008

Concrete

Stability

Columns

Confinement

CFRP

Författare

Vilis Valdmanis

Vitauts Tamuzs

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Fifteenth International Conference, Machanics of Composite Materials, May 26-30, 2008, Riga, Latvia. Book of Abstracts.

269-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06