Diagnostic methods for outdoor polymeric insulators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Andreas Dernfalk

Johan Andersson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Henrik Hillborg

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

1070-9878 (ISSN)

Vol. 14 5 16-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07