The Effect of Water Vapor on The High Temperature Corrosion Properties of Pure Chromium, Pure Iron and Four Fe-Cr Alloys
Doktorsavhandling, 2008

Effect of Water Vapor

oxidation of iron

chromium evaporation

protective oxide and breakaway oxidation

KB
Opponent: Jinshan Pan

Författare

Bagas Pujilaksono

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-91-7385-148-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2829

KB

Opponent: Jinshan Pan

Mer information

Skapat

2017-10-07