Study of Partial Discharges at the Positive and Negative Voltage Flanks of Semi-Square Voltages
Paper i proceeding, 2008

Författare

Elisabeth Lindell

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Conference Record of the 2008 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 8-11 June 2008, Vancouver, Canada.

1089-084X (ISSN)

563-566
978-1-4244-2092-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-4244-2092-6

Mer information

Skapat

2017-10-06