Measurement of Partial Discharges at Rapidly Changing Voltages
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Elisabeth Lindell

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

1070-9878 (ISSN) 15584135 (eISSN)

Vol. 15 3 823-831

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08