Improved spectral properties of an optically pumped semiconductor disk laser using a thin diamond heat spreader as an intracavity filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Hans Lindberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Martin Strassner

Anders Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

Vol. 17 7 1363-1365

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06