Improved spectral properties of an optically pumped semiconductor disk laser using a thin diamond heat spreader as an intracavity filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Hans Lindberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Martin Strassner

Anders Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

Vol. 17 7 1363-1365

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06