Simulations of Lipid Vesicle Adsorption for Different Lipid Mixtures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

electrostatic interaction

Monte Carlo simulation

Lipid vesicle

vesicle adsorption

vesicle rupture

Författare

Kristian Dimitrievski

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Langmuir

Vol. 24 4077-4091

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06