Protein adsorption on hydroxyapatite nano-crystals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

T. Yoshioka

T. Ikoma

Dinko Chakarov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bioceramics

Vol. 20 1119-1122

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06